• توزیع ۲۰۰ سبد کالا 2019-03-13
  • پرداخت کمک هزینه اسفند ماه 2019-03-13
  • آغاز توزیع سبد غذایی توسط موسسه 2019-02-25
  • توزیع سبد کالا 2019-02-16
  • اهدا جهیزیه 2019-02-16
  • تحویل لوازم دست دوم 2019-02-13
  • آغاز اهدا ده فقره جهیزیه توسط موسسه خیریه امداد باران 2019-02-13
  • واریز کمک هزینه دیماه خانواده های تحت پوشش موسسه 2019-01-21
  • واریز کمک هزینه ماهانه 2018-12-23
  • دیدار اعضای هیات مدیره و هیات امنای موسسه با امام جمعه آباده 2018-12-20