• واریز کمک هزینه نقدی تیرماه خانواده های تحت پوشش 2019-07-22
  • آغاز توزیع جهیزیه 2019-07-09
  • حمایت مالی از خود اشتغالی 2019-07-08
  • واریز کمک هزینه خرداد ماه خانواده های تحت پوشش موسسه خیریه امداد باران 2019-06-20
  • توزیع سبد کالا 2019-05-02
  • استخدام 2019-04-10
  • کمک به سیل زدگان کشور 2019-04-07
  • اهدا کارت خرید 2019-03-13
  • توزیع ۲۰۰ سبد کالا 2019-03-13
  • پرداخت کمک هزینه اسفند ماه 2019-03-13