• واریز کمک هزینه مهرماه 2018-10-20
  • بنیاد نیک اندیشان بهزیستی فارس 2018-09-24
  • واریز کمک هزینه نقدی شهریور ماه 2018-09-24
  • نذری قربانی 2018-08-20
  • آغاز توزیع غیر نقدی کمک هزینه مرداد ماه 2018-08-05
  • کمک هزینه تیرماه 2018-07-19
  • ساخت یک واحد مسکن مددجویی 2018-06-24
  • ساخت یک واحد حمام و سرویس بهداشتی مددجویی 2018-06-24
  • واریز کمک هزینه نقدی خرداد 2018-06-18
  • توزیع ۱۷۵ سبد کالا در ماه مبارک رمضان 2018-06-17