• مشارکت فعال موسسه خیریه امداد باران در جشن رمضان 2018-06-17
  • زکات فطریه 2018-06-12
  • آغاز توزیع سبد کالا 2018-05-20
  • واریز کمک هزینه نقدی اردیبهشت ماه 2018-05-20
  • اجرای طرح ترنم رحمت در ماه مبارک رمضان 2018-05-16
  • راه اندازی کانال و گروه موسسه در پیام رسان های داخلی 2018-05-06
  • کانال موسسه در پیام رسان ایتا 2018-04-29
  • واریز کمک هزینه فروردین ماه 2018-04-19
  • مثل نعنا 2018-04-09
  • تبریک سال نو 2018-03-25