• آغاز توزیع سبد غذایی توسط موسسه 2019-02-25
  • توزیع سبد کالا 2019-02-16
  • اهدا جهیزیه 2019-02-16
  • تحویل لوازم دست دوم 2019-02-13
  • آغاز اهدا ده فقره جهیزیه توسط موسسه خیریه امداد باران 2019-02-13
  • واریز کمک هزینه دیماه خانواده های تحت پوشش موسسه 2019-01-21
  • واریز کمک هزینه ماهانه 2018-12-23
  • دیدار اعضای هیات مدیره و هیات امنای موسسه با امام جمعه آباده 2018-12-20
  • جلسه پرسنل پادگان اموزشی ولی عصر آباده با مدیر عامل موسسه 2018-11-13
  • توزیع لوازم التحریر 2018-10-20