• توزیع ۲۶۵ بسته معیشتی 2021-05-15
  • سبد غذایی ماه مبارک رمضان 2021-04-15
  • توزیع سبد کالا 2021-03-13
  • توزیع سبد کالا(ترنم بهار) 2021-03-09
  • توزیع ۱۸ فقره جهیزیه از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنون 2021-02-08
  • ساخت ۴ واحد مسکن مددجویی 2020-12-30
  • اهدا ۱۴ فقره جهیزیه 2020-11-25
  • اهدا ۱۲ دستگاه بخاری 2020-11-25
  • بارش مهربانی۱ 2020-08-26
  • توزیع سبد کالا 2020-05-11