• واریز کمک هزینه ماهانه 2018-12-23
  • دیدار اعضای هیات مدیره و هیات امنای موسسه با امام جمعه آباده 2018-12-20
  • جلسه پرسنل پادگان اموزشی ولی عصر آباده با مدیر عامل موسسه 2018-11-13
  • توزیع لوازم التحریر 2018-10-20
  • واریز کمک هزینه مهرماه 2018-10-20
  • بنیاد نیک اندیشان بهزیستی فارس 2018-09-24
  • واریز کمک هزینه نقدی شهریور ماه 2018-09-24
  • نذری قربانی 2018-08-20
  • آغاز توزیع غیر نقدی کمک هزینه مرداد ماه 2018-08-05
  • کمک هزینه تیرماه 2018-07-19