ساخت مسکن

طرح سرپناه

با توجه به هزینه های هنگفت خورد و خوراک و پوشاک، معمولا پس انداز زیادی جهت تامین مسکن باقی نمی ماند. لذا در اکثر خانواده ها به ویژه خانواده های کم در آمد و فقیر نداشتن مسکن و سرپناهی که شب را به صبح برسانند مهمترین معضل زندگی آنها  شده است. علی رغم تلاش های وسیع حکومت در تامین مسکن اقشار کم در آمد هنوز قشر عظیمی از این خانواده ها فاقد سرپناه مناسبی می باشند. برای حل مشکل مسکن چاره ای جز مشارکت خیرین در ساخت یا تکمیل مسکن اقشار کم در آمد در کنار طرح های حکومتی نیست. بر این اساس موسسه خیریه امداد باران  در کنار نهاد های حکومتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام به ساخت و یا تکمیل مسکن خانواده های تحت پوشش خود و خانواده های فقیر عمدتاً روستایی در قالب طرح” سرپناه” می نماید. تا از این طریق سرپناهی بر بالین ایتام و فقرا وجود داشته باشد. از آنجا که ساخت و یا تکمیل مسکن هزینه خیلی زیادی را می طلبد این موسسه مشتاقانه منتظر یاری خیرین و نیکوکاران گرامی است. امید واریم هر آجری که به کمک شما در ساخت مسکن فقرا بکار می رود، خانه ای شود در بهشت برای شما.

نظرات شما کل نظرات: 0 در دست بررسی: 0

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.