ارتباط با ما

آدرس موسسه:

فارس، آباده خیابان مصلی چهار راه مسجد جامع،

کد پستی: ۷۳۹۱۶۱۳۳۷۵

تلفن: ۰۷۱۴۴۳۴۹۲۷۳

موبایل: ۰۹۱۷۸۲۵۹۴۹۶

ایمیل : hemat16@yahoo.com