امام رضا علیه السلام:

هر کس گِرِه از کارِ مؤمنی بگشاید خداوند هم در قیامت، کار بسته او را می گشاید

تلفن برای تبلیغ : ۰۷۱۴۴۳۴۹۲۷۳
کارت
کارت
 • شماره حساب

  0107665415000

 • شماره کارت

  6037991899514156

 • شماره شبا

  ir17 0170 0000 00 107665415000

 • شماره حساب

  251104309584381001

 • شماره کارت

  6273811055354812

 • شماره شبا

  ir 77 0630 2511 0430 9584 3810 01

اشتراک پیامک