امام رضا علیه السلام:

هر کس گِرِه از کارِ مؤمنی بگشاید خداوند هم در قیامت، کار بسته او را می گشاید

تلفن برای تبلیغ : ۰۷۱۴۴۳۴۹۲۷۳
تقدیر نامه
 • شماره حساب

  بانک ملی 0107665415000

 • شماره کارت

  6037991899514156

 • شماره شبا

  ir17 0170 0000 00 107665415000

 • شماره حساب

  بانک سپه 811 5843 8229 2511

 • شماره کارت

  7534 4419 1070 5892

 • شماره شبا

  IR 490150000251182295843811