امام جعفر صادق (ع):

برآوردن حوائج و نیازمندی های مؤمن از هزار حجّ مقبول و آزادی هزار بنده بالاتر و والاتر است.

 • شماره حساب

  0107665415000

 • شماره کارت

  6037991899514156

 • شماره شبا

  ir17 0170 0000 00 107665415000

 • شماره حساب

  251104309584381001

 • شماره کارت

  6273811055354812

 • شماره شبا

  ir 77 0630 2511 0430 9584 3810 01

اشتراک پیامک