• توزیع گوشت قربانی ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
  • واریز کمک هزینه نقدی تیرماه خانواده های تحت پوشش ۱۳۹۸-۰۴-۳۱
  • آغاز توزیع جهیزیه ۱۳۹۸-۰۴-۱۸
  • حمایت مالی از خود اشتغالی ۱۳۹۸-۰۴-۱۷
  • واریز کمک هزینه خرداد ماه خانواده های تحت پوشش موسسه خیریه امداد باران ۱۳۹۸-۰۳-۳۰
  • توزیع سبد کالا ۱۳۹۸-۰۲-۱۲
  • استخدام ۱۳۹۸-۰۱-۲۱
  • کمک به سیل زدگان کشور ۱۳۹۸-۰۱-۱۸
  • اهدا کارت خرید ۱۳۹۷-۱۲-۲۲
  • توزیع ۲۰۰ سبد کالا ۱۳۹۷-۱۲-۲۲